അനുഭവം

ഏറ്റവും പുറകിലത്തെ ബെഞ്ചിൽ ചുവരിനോട് ചാരിയാണ് അവൻ ഇരിക്കുന്നത്. ഇവൻ എന്റെ ക്ലാസിലായിരുന്നോ? ഹാജർ പട്ടിക ഒന്നുംകൂടി ഞാൻ മറച്ചു നോക്കി. അവൻ എന്റെ ക്ലാസിലെ വിദ്യാർത്ഥിയാണെന്ന് എനിക്ക് ഇതുവരെ അറിയില്ലായിരുന്നു. അതെ…

Read More

“പാപി ചെല്ലുന്നയിടം പാതാളം” എന്ന് പറയുന്നതു പോലെയാണ്, എന്റെ പല കാര്യങ്ങളും. അല്ലെങ്കിൽ മുൻപിൽ മണ്ണ് കൊണ്ടുപോകുന്ന ലോറിയിൽ നിന്നും വന്ന…

വൈകുന്നേരത്തെ നടത്തവും ചായകുടിയുമൊക്കെ നിന്നിട്ടിപ്പൊ കുറച്ചായി. എന്നെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അന്വേഷിക്കുന്ന രണ്ടോ മൂന്നോ പേരൊഴിച്ചാൽ ഞാൻ തനിച്ചെന്ന തിരിച്ചറിവുകൾ വീണ്ടും…

അമ്മ എന്ന വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ചിത്രം എന്താണ്? ഒരു സ്ത്രീ, കുട്ടിയെ പ്രസവിച്ച്, വളർത്തി, പരിപാലിക്കുന്നവൾ.…

അമ്മ എന്ന ‘ജോലി’ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ്; ഒരാളോട് കരുതൽ കാണിക്കുന്നതും, അവർക്ക് വളരാൻ ആവശ്യമുള്ളതൊക്ക ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതും ഒക്കെ…

Quick access

© 2024 koottaksharangal.com | Powered By arbaneo
A project by Jaythra Creative LLP