കുട്ടികളുടെ ലോകം

ചൊട്ടയിലെ ശീലം ചുടല വരെ എന്നല്ലേ? എഴുത്തും വായനയും അത്തരമൊരു ശീലമാണ്. കുട്ടികൾക്കും ഭാവനയും അനുഭവങ്ങളുമുണ്ട്. അത് അക്ഷരങ്ങളായി അവർ പകർത്താറുമുണ്ട്. കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ അവർക്ക് ഒരിടം ഒരുക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ മലയാളം / ഇംഗ്ലീഷ് കഥകൾ, കവിതകൾ, ബ്ലോഗുകൾ എന്നിവ ഈ വിഭാഗത്തിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ. മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രൊഫൈലിൽ നിന്ന് തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. രചനയുടെ അവസാനം കുട്ടിയുടെ പേരും വയസും ചേർക്കാൻ മറക്കരുത്. രചനകൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടാഗ് വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ‘കുട്ടികളുടെ രചനകൾ’ എന്നത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ കൂട്ടക്ഷരങ്ങളുടെ ഈ വിഭാഗത്തിലൂടെ വായനയിലേക്കും എഴുത്തിലേക്കും കൊണ്ട് വരൂ.

പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടി എഴുത്തുകാർക്കും വായനക്കാർക്കും കൂട്ടക്ഷരങ്ങളിലേക്ക് സ്വാഗതം.

Bookmark Now
ClosePlease loginn

No account yet? Register

എന്നും കോനാൻ ട്വീറ്റിലിനെ കാണാൻ പോകുമായിരുന്നു. അവിടെ ഒരു പാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു.ട്വീറ്റിൽ എന്നും കളിക്കാൻ ആ പാർക്കിൽ പോകുമായിരുന്നു അവിടെ…

Bookmark Now
ClosePlease loginn

No account yet? Register

പൂവുകൾ തോറും പാറി നടക്കും വർണ്ണ പൂമ്പാറ്റേ നിന്നുടെ ചിറകിൽ ചായം പൂശിയതാരാ പൂമ്പാറ്റേ? തൊടിയിൽ കാണും നിറയെ പൂക്കും…

Bookmark Now
ClosePlease loginn

No account yet? Register

അപ്പു നാലാംക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ്. അമ്മയും അച്ഛനും അവനും അടങ്ങിയതാണ് അവന്റെ കുടുംബം. ഒറ്റമകൻ ആയതു കൊണ്ട് അവനെ…

Bookmark Now
ClosePlease loginn

No account yet? Register

സുന്ദരിക്കാട് വളരെ സുന്ദരമാണ്. സുന്ദരിക്കാടിനു നടുവിൽ ഒരു വലിയ ആൽമരമുണ്ട്. അതിൽ നിറയെ ജീവികളും പക്ഷികളുമുണ്ട്. അതിനു ചുറ്റും നിറയെ…

Bookmark Now
ClosePlease loginn

No account yet? Register

കുയിലമ്മക്ക് മുട്ടയിടാൻ നേരമായി. പക്ഷെ മുട്ടയിട്ട് അടയിരിക്കാൻ അവൾക്ക് മടിയാണ്. അവൾ എന്നും കാക്കച്ചിയെ പറ്റിച്ച് അവളുടെ കൂട്ടിൽ മുട്ടയിടും.…

Bookmark Now
ClosePlease loginn

No account yet? Register

ഒരു നാട്ടിൽ വലിയ മുത്തശ്ശി മരം ഉണ്ടായിരുന്നു മുത്തശ്ശി മരത്തിൽ പ്രാവുകളും അണ്ണാനും ഒക്കെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം പ്രാവുകളെല്ലാം…

Bookmark Now
ClosePlease loginn

No account yet? Register

ചക്കര മാവിന്റെ ചില്ലയിലാണ് കാക്കച്ചിയുടെ കൂട്. അടുത്തുള്ള തെങ്ങിലെ പൊത്തിലാണ് ചിന്നു തത്തയുടെ കൂട്. കാക്കച്ചിക്ക് മൂന്നും ചിന്നുവിന് രണ്ടു…

Bookmark Now
ClosePlease loginn

No account yet? Register

ചെറുമലക്കാട്ടിലാണ് രുക്കു പ്രാവിന്റെ താമസം. അവളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരാണ് പങ്കി കാക്കയും നീലു പൊന്മാനും. ഒരു ദിവസം രാവിലെ അവർ…